HAC YOLCULUGU


“Şüphesiz, ‘Safa’ ile ‘Merve’ Allah’ın işaretlerindendir. Böylece kim Evi (Ka’be’yi) hacceder veya umre yaparsa, artık bu ikisini tavaf etmesinde kendisi için bir sakınca yoktur. Kim de gönülden bir hayır yaparsa (karşılığını alır). Şüphesiz Allah, şükrün karşılığını verendir, bilendir.”

(Bakara,158)

 

Bizi Kâbe’yle buluşturup şeytanı kalbimizden uzaklaştıran ve namazımızı kıymetlendirene hamdolsun

2014 Yılı itibariyle bedenleri ve ruhları ile kutsal torakları taçlandıracak olan, başta salarialacalı köylülerimizden

orhan arif hulusi

MERYEN GÜL

olmak üzere tüm kutsal torakları ziyaret edecek olan müslüman nefislerin “ALLAH. (cc)” Hac vazifelerini gerçekleşdirmeyi nasip etsin.

 

Hakkında admin

"Eğitimli insanlar topluma borçludurlar. Bir işin nasıl yapılabileceğini biliyorken bir başkasının yapamadığını görüp susmaları kendilerini yetiştiren o topluma ihanettir."